30 -November -2021 - 11:09

COMTECO, s.r.o. je inženýrská a obchodní společnost zaměřená především na řízení a realizaci technologických dodávek a investičních celků , poskytování konzultačních služeb včetně vypracování technických a ekonomických studií, zprostředkování obchodu a obchodní reprezentaci na zahraničních trzích.

Společnost byla založena v roce 2002 a od té doby dosáhla společně se svými tuzemskými i zahraničními partnery mnoha úspěchů u renomovaných investorů a zákazníků nejen v ČR a Evropě, ale  také na dalších náročných a velmi specifických trzích jako jsou Spojené Arabské Emiráty, Kuwait, Quatar , Irák, Jordánsko a řada dalších.

Díky komplexnosti našich zkušeností a informací , stálé přítomnosti na uvedených trzíchi a dobrým vztahům s výrobci a ostatními partnery jsme schopni nabízet služby a zboží nejlepší kvality, snižovat náklady našich zákazníků a poskytovat komfortní servis po celou dobu realizace obchodního případu i následně.

REALIZACE TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ NA KLÍČ

Nabízíme kompletní služby při realizaci průmyslových investičních zakázek na klíč nebo při zajišťování jejich částí:

• Projektovou dokumentaci pro stavební povolení i realizační projekty

• Engineering

• Vedení projektů

• Procurement

• Vedení výstavby

• Montáže nebo jejich dozorování

• Uvádění do provozu a najíždění

• Náhradní díly a pozáruční servis


OBCHODNÍ AKTIVITY

Ačkoliv naší specializací je především chemický a petrochemický průmysl, pro naše zákazníky v ČR i ve světě úspěšně zajišťujeme široké  spektrum konkurence schopných a kvalitních dodávek jednotlivých strojů, zařízení, materiálů a ostatního zboží pro nejrůznější odvětví .

• Technologické dodávky (kotle, výměníky, zásobníky, nádrže, potrubí, armatury, čerpadla atd.)

• Průmyslová zařízení (kompresory, lisy, obráběcí stroje, plnící a balící linky)

• Zemědělské stroje, zavlažovací systémy

• Elektrická zařízení a materiály ( transformátory, rozvaděče, kabely, kabelové trasy, polní instrumentace atd.)

• Stavební stroje a materiály (lešení, podlahy, dřevěné produkty, technické sklo a jiné)

• Dodávky pro  vybavení sportovišť a zábavní technika

• Zdravotnická technika

Za samozřejmost považujeme kompletní servis spojený s jednotlivými dodávkami zahrnující inspekce, v případě potřeby asistenci při montáži a uvedení do provozu, zaškolení personálu uživatele, zajištění náhradních dílů a pozáručního servisu, zajištění dorpavy, celních formalit atd.

KONZULTAČNÍ ČINNOSTI

Nabízíme a zajišťujeme technické a ekonomické konzultace při investiční výstavbě ( např. studie proveditelnosti, návrhy řešení, vypracování posudků) a v oblasti zahraničního obchodu (návrhy smluvních dokumentů a vyhodnocení rizik, platební instrumenty, celní problematika a pod.), případně další služby dle požadavků zákazníka.OBCHODNÍ REPREZENTACE

Ve spolupráci s našimi stálými partnery v zahraničí je jedním z našich hlavních cílů prezentování českých výrobků a služeb na nových trzích, především v zemích Blízkého a Středního Východu a Arabského zálivu, rozvíjení oboustranného obchodu s těmito zeměmi a společná účast na mezinárodních projektech.

Díky dlouholetým zkušenostem a dobré znalosti prostředí našim klientům pomáháme usnadňovat realizaci obchodních transakcí s mezinárodní klientelou eliminací řady stereotypů zapříčiněných obchodními, společenskými a kulturními odlišnostmi, zvyklostmi, tradicemi apod. 

Nabízíme služby našich stálých obchodních zástupců v níže uvedených teritoriích :

• Spojené Arabské Emiráty

• Irák